Home Page
   
     

 

ds. H. Hofman (1902 – 1975)Achtergrond

Gemeenten die zijn voortgekomen uit de prediking van de voorgangers
B. Sterkenburg, H. Stam en J.H. Bogaard hebben nooit gestreefd naar een erkenning als kerk.Deze gemeenten belijden nimmer de vrijheid gevonden te hebben zich tot een kerk of kerkgenootschap te verheffen, daar zij van de NHK belijden, dat deze als het in Nederland geopenbaarde lichaam van Christus, gekocht door zijn dierbaar bloed, hetwelk is bevestigd met het bloed der martelaren, de moederkerk is. En, hoewel in een zo groot en jammerlijk verval, daarmede niet aan de getrouwheden de beloften Gods is ontvallen, evenmin als onder het oude verbond de berg Sion, hoewel de tempel menigmaal verontreinigd is geweest met afgoden, ja gesloten is geweest en eindelijk naar het rechtvaardig oordeel Gods zelfs geheel verwoest werd, door God ooit is verwisseld voor een andere plaats om Zich te openbaren. Maar, wanneer Zijn oordelen hun vervulling hadden gehad, heeft hij zijn openbaring op dezelfde plaats hersteld, zoals Hij al voor de verwoesting had laten voorzeggen door zijn profeten.

Vanuit de Plantagekerk in Schiedam bestonden contacten met andere vrije gemeenten, zoals de gemeenten van ds. H. Vlot in Capelle aan den IJssel, ds. G. van de Breevaart in Hendrik-Ido-Ambacht, ds A. de Waard in Alblasserdam, ds. A. P. Verloop in Waddinxveen en ds. A. Bijkerk in Sliedrecht.

Over deze gemeenten heeft P. van de Breevaart een boek geschreven onder de titel: ”De breuk beleefd”. Meer informatie over ds Hofman is te vinden in het boek “Verheugd, van zorg ontslagen”. Deze publicatie naar aanleiding van zijn overlijden bevat naast een aantal preken, een levensbeschrijving.

 

Auteur

Titel

NN Verklaring grondslag

P van den Breevaart

De breuk beleefd

ds H Hofman

Levensbeschrijving

W Stoop

Uit het leven van….

ds A de Waard

Levensbeschrijving

Op verzoek is in pdf-formaat ook beschikbaar:

Ds. G. v.d. Breevaart                  Als een veldhoen op de bergen (40 - 42 preken).
Mevr. C. Vlot van Heteren           Let op de vrome .... (Gods leiding in haar leven).